NUVÆRENDE UDSTILLING
8. – 30. NOVEMBER

 

Austin Corcoran.
”Kammermusik for øjet” er et af de skudsmål kunstkritikere flere gange har givet Austin Corcorans værker, og han beskriver da også selv sin malerproces som at komponere kammermusik, hvor alle elementer skal smelte sammen til en helhed. Austin Corcoran arbejder med akvarel og blandet teknik på papir. Arbejderne er abstrakte, lyriske billeder, udført på mange slags papir fra forskellige lande, hvor selve papirets struktur indgår i det samlede udtryk.

Arbejderne udtrykker naturstemninger, der kommer så tæt som muligt på naturens egen kreative magi. I dette magiske felt spiller hver detalje – en streg eller en prik – en rolle i den større sammenhæng.


Eydun av Reyni

Eydun av Reynis billeder er en vandring gennem Færøernes forår, vinternætter og stormvejr, der får liv igennem hans palet. Det blæser i hans farver.

Inspirationen henter Eydun av Reyni i det lille øsamfunds vældige og ubarmhjertige fjeldvægge, der opbygger en mur af tyst isolation om alt liv på stedet, kun brudt af Atlanterhavets til tider voldsomme brølen. Malerens motiver bliver et kig ned i dale og slugter. De gløder af frugtbarhed, der virker som en udfordring til øernes karrige og spartanske vegetation, og vel ret beset udspringer mere af hans egen fantasi og dens syner, end af den kontante virkelighed.

Det centrale tema i malerierne er bygden ved havet under det store fjeld, havet og skyerne. Malerierne er komponeret med stærke farver og store penselstrøg i et formsprog, der abstraherer fra motivet. I løbet af 1990erne løsrev han sig gradvist fra det figurative islæt og har nu opnået en grad af abstraktion, hvor farvernes rytmik er det bærende element. Det er det helt karakteristiske lys på Færøerne der træder frem og inspirerer til at blive omsat til en helt særegen billedverden. En billedverden der træder frem med mange facetter af grønne, brune og blå nuancer.


Zacharias Heinesen

En af Færøernes førende malere, Zacharias Heinesen, fremviser på en stribe akvareller kompositioner med kantede fjelde og huse i klare farver. Bygden ved havet med små huse, der trykker sig mod jorden for foden af de stejle fjelde – er et dominerende motiv i Zacharias Heinesens farvestrålende landskabsmalerier, der har dannet skole inden for færøsk kunst.

Zacharias Heinesen koncentrer sig i sine malerier om farvens udtrykskraft og intense styrke og om fladens vibrerende liv. I modsætning til den ældre og mere klassiske færøske malertradition, opløser Zacharias Heinesen sine motiver til stor enkelhed. Husenes gavle, facader og tage indgår i et mønster af flader, som også omfatter de mange små jordlodder, der omgiver bygden. Fladekompositionen fortsætter op i fjeldenes facetterede struktur og skyformationernes figurer. Lodrette, vandrette og diagonale linjer, der signalerer husenes omrids, markskel, stengærder, hegn og landskabskonturer, markerer billedets kubistisk prægede rytme og bevægelse. Farveholdningen karakteriseres af et blåt-grønt register, der spiller op imod røde og gule farver med islæt af gyldne toner.

Det foretrukne afbillede landskab er de senere år blevet erstattet af motivmæssige skildringer hvor mennesker, dyr og planter er fremherskende. Det bemærkes ofte i hans bogillustrationer, bogomslag, rumdekorationer m.m. Hans førerposition i færøsk malerkunst ses blandt andet af, at hans billeder pryder både færøske frimærker og øernes nye pengeseddelserie.

 

 

 

Austin Corcoran Austin Corcoran

 

Eydun8  Eydun av Reyni

 

Zacharias Heinesen 2  Zacharias Heinesen